Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiye’de Taşınmaz Edinimi

yabanci-serveye-sirketlerinin-turkiyede-tasinmaz

Yabancı yatırımcılar, Türkiye’de artan ekonomik fırsatlar ve cazip yatırım ortamı nedeniyle taşınmaz edinimine ilgi göstermeye devam ediyor. Bu makalede, yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de taşınmaz edinimi ile ilgili güncel bilgilere yer verilecektir.

Yasal Düzenlemeler:

 • Tapu Kanunu: 36. Maddesi yabancıların taşınmaz edinimine ilişkin temel düzenlemeyi içerir.
 • 2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik: Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ediniminde uyulması gereken usul ve esasları belirler.

Edinilebilecek Taşınmaz Türleri:

 • Konut: Yabancılar, Türkiye’de konut amaçlı taşınmaz edinebilirler.
 • Ticari Taşınmaz: Yabancı sermayeli şirketler, faaliyet alanlarıyla bağlantılı olmak kaydıyla ticari taşınmaz edinebilirler.
 • Arsa: Yabancılar, belirli koşulların sağlanması halinde arsa edinebilirler.

Edinme Şartları:

 • Yabancı gerçek veya tüzel kişiler, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde Türkiye’de taşınmaz edinebilirler.
 • Edinilecek taşınmazın, milli güvenliğe veya kamu yararına aykırı olmaması gerekir.
 • Yabancı sermayeli şirketlerin, Türkiye’de kurulu ve faal olması gerekir.
 • Şirketin, sermayesinin en az %50’sinin Türk ortaklara ait olması gerekir.
 • Şirketin, faaliyet konusu ile bağlantılı olarak taşınmaz edinmesi gerekir.

Başvuru Süreci:

 • Yabancı sermayeli şirketler, taşınmaz edinmek için, taşınmazın bulunduğu yerdeki Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne başvurmalıdır.
 • Başvuruya, şirketin belgeleri ve taşınmazın bilgilerini içeren belgeler eklenmelidir.
 • Valilik, başvuruyu 30 gün içinde inceleyerek karara bağlar.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Yabancı sermayeli şirketler, taşınmaz edinmeden önce yasal danışmanlık almalıdır.
 • Taşınmazın tapu sicilindeki durumu ve şerhler dikkatlice kontrol edilmelidir.
 • Vergi ve harç yükümlülükleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Sinem Açık Alın Avukatlık Bürosu olarak Marmaris’te yatırım yapmak isteyen yabancı sermayeli şirketlere taşınmaz edinimi konusunda aşağıdaki konularda yardımcı olabiliriz:

 • Yasal danışmanlık

Marmaris’e Özgü Düzenlemeler:

 • Askeri Yasak Bölgeler: Marmaris’te bazı bölgeler “askeri yasak bölge” olarak belirlenmiştir. Bu bölgelerde yabancılar taşınmaz edinemezler. Askeri yasak bölgeler hakkında bilgi almak için Milli Savunma Bakanlığı’nın web sitesini veya Marmaris Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.
 • Yabancıların Mülk Ediniminde Kontenjan: Marmaris’te bazı bölgelerde yabancıların mülk ediniminde kontenjan sınırlaması olabilir. Kontenjan durumu hakkında bilgi almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın web sitesini veya Marmaris Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

Emlak Vergisi: Marmaris’te emlak vergisi oranları diğer şehirlere göre daha yüksek olabilir. Taşınmaz edinmeden önce emlak vergisi oranlarını ve ödeme şekillerini araştırmanız önemlidir. Emlak vergisi hakkında bilgi almak için Marmaris Belediyesi’nin web sitesini veya vergi dairesini ziyaret edebilirsiniz.

Çevresel Düzenlemeler: Marmaris’te doğal güzellikleri korumak amacıyla bazı çevresel düzenlemelere uyulması gerekir. Taşınmaz edinmeden önce bu düzenlemeleri araştırmanız ve uymanız önemlidir. Çevresel düzenlemeler hakkında bilgi almak için Marmaris Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün web sitesini veya Marmaris Belediyesi’ni ziyaret edebilirsiniz.

Sinem Açık Alın Avukatlık Bürosu olarak Marmaris’te yatırım yapmak isteyen yabancı sermayeli şirketlere taşınmaz edinimi konusunda aşağıdaki konularda yardımcı olabiliriz:

 • Yasal danışmanlık ve hukuki görüş
 • Gerekli belgelerin hazırlanması
 • Başvuru sürecinin takibi
 • Tapu işlemleri
 • Vergi ve harçların ödenmesi
 • Çevresel düzenlemelere uyum

Ayrıca, Marmaris’te yatırım yapmak isteyen yabancı sermayeli şirketlere aşağıdaki konularda da yardımcı olabiliriz:

 • Şirket kuruluş işlemleri
 • Çalışma izni ve oturma izni
 • Vergi ve muhasebe danışmanlığı
 • Yatırım teşvikleri

Sonuç:

Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de taşınmaz edinimi, belirli yasal düzenlemelere ve şartlara tabi olmakla birlikte, cazip bir yatırım seçeneği sunmaktadır. Yatırımcılar, detaylı bilgi ve danışmanlık için tarafımıza başvurabilir. Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de taşınmaz edinimi, karmaşık bir yasal süreci içerir. Bu süreçte birçok yasal düzenlemeye ve şartlara uyulması gerekir. Bu nedenle, yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinim sürecinde avukatla takip etmesi son derece önemlidir.

Mesaj Gönder
Marmaris Avukat Mı Arıyorsunuz?
Merhaba.